Gospodarka

finanse oraz biznes online

 • rp_finanse2.jpg

  Dlaczego prowadzenie własnej

  Wielu osobom rozpoczynającym swoją przygodę z gastronomią prowadzenie własnej knajpy kojarzy się głownie z wymyślaniem ...

 • rp_gospodarka24.jpg

  Kilka porad dla rozpoczynając

  Każda osoba, która wpada wstępnie na pomysł założenia restauracji powinna zdawać sobie sprawę z tego, ...

 • rp_gospodarka11.jpg

  Banki handlowe

  Do roku 1863 wszystkie banki handlowe na terenie Stanów Zjednoczonych otrzymywały licencje od komisji bankowej ...

 • rp_windykacja.jpg

  Banki czlonkowskie

  Wszystkie banki narodowe (banki handlowe licencjonowane przez Urząd Administratora Waluty) mają obowiązek przynależności do Systemu ...

 • rp_ekonomia33.jpg

  Banki ameryki

  Amerykańskie banki (za pośrednictwem swoich spółek) mogą również być właścicielami kontrolnych pakietów akcji w bankach ...

 • rp_praca7.jpg

  Bank jako nabywca

  Aktywami, banki muszą obniżać ryzyko, dywersyfikując portfolio. W tym celu banki inwestują w wiele aktywów ...

 • rp_biznes25.jpg

  Bank anglii

  Bank Anglii, założony w 1694 r., jest najstarszym bankiem centralnym. Ustawowy nadzór rządu nad Bankiem ...

Kilka porad dla rozpoczynających biznes w branży gastronomicznej

rp_gospodarka24.jpg

Każda osoba, która wpada wstępnie na pomysł założenia restauracji powinna zdawać sobie sprawę z tego, że największe szanse na powodzenie mają ci, którzy odnajdują swoją niszę. Są to najczęściej osoby, które albo wróciły z odległych krain, w których zobaczyły nowy sposób na biznes, albo osoby, które myślą kreatywnie i potrafią wymyślać coś, czego nie ma  [ Read More ]

Banki handlowe

rp_gospodarka11.jpg

Do roku 1863 wszystkie banki handlowe na terenie Stanów Zjednoczonych otrzymywały licencje od komisji bankowej stanu, w obrębie którego zamierzały prowadzić działalność. Nie istniała waluta krajowa, zaś banki zdobywały fundusze przede wszystkim emitując banknoty (wymienialną na złoto walutę, która krążyła w obiegu międzybankowym). Ponieważ w wielu stanach regulacje bankowe były bardzo luźne, banki często upadały  [ Read More ]

Banki ameryki

rp_ekonomia33.jpg

Amerykańskie banki (za pośrednictwem swoich spółek) mogą również być właścicielami kontrolnych pakietów akcji w bankach zagranicznych oraz zagranicznych spółkach oferujących usługi finansowe, takich jak np. instytucje kredytu ratalnego. Międzynarodowa działalność banków będących członkami Systemu Rezerwy Federalnej, bankowych spółek holdingowych oraz korporacji Edge’a (która obejmuje niemal całość bankowości międzynarodowej prowadzonej przez banki Stanów Zjednoczonych) jest poddana  [ Read More ]

Bank anglii

rp_biznes25.jpg

Bank Anglii, założony w 1694 r., jest najstarszym bankiem centralnym. Ustawowy nadzór rządu nad Bankiem Anglii wprowadziła ustawa Prawo Bankowe z 1946 r. Gubernator Banku Anglii, obecnie Eddie George, jest mianowany przez rząd na czteroletnią kadencję, podobnie jak 16 członków zarządu. Ponieważ władza nad bankiem została ustawowo powierzona rządowi, jest to najmniej niezależny bank. Uprawnienia  [ Read More ]

Argumenty

rp_finanse12.jpg

Argumentem przeciwko dopuszczeniu banków handlowych do wejścia na rynki papierów wartościowych jest groźba konfliktu interesów, w obliczu którego mogłyby stanąć banki zajmujące się underwritingiem. Prowadzone w Kongresie przesłuchania, poprzedzające przyjęcie ustawy Glassa-Steagalla z 1933 r., doprowadziły do ujawnienia pewnych nadużyć związanych z podejmowaniem przez banki handlowe czynności z zakresu bankowości inwestycyjnej. Działalność na rynku papierów  [ Read More ]

Argument czastkowy

rp_ekonomia.jpg

Ponieważ argument synchronizacji jest argumentem cząstkowym, zachodzi również możliwość przyczynowości odwrotnej, przy której wzrost produktu powodowałby wzrost pieniądza. W jaki sposób mogłoby dojść do odwrotnej przyczynowości w sytuacji, kiedy wzrost pieniądza stale wyprzedza produkt? Istnieje kilka możliwości, ale zajmiemy się tylko jednym przykładem. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w hipotetycznej gospodarce, w której cykl gospodarczy  [ Read More ]